P1020239

Alle workshops worden door mij persoonlijk gegeven. Voor een optimale persoonlijke aandacht raad ik aan de groep deelnemers niet groter te maken dan twintig. De richtprijs (afhankelijk van wensen) per dagdeel is € 500,- (excl. BTW, excl. reiskosten).

 

 

 

Workshop Adem

Via ademhaling kunnen we bij onzp1030740e grootste scheppende kracht komen. En tegelijkertijd bij onze diepste innerlijke rust. Omgekeerd toont onze ademhaling hoe we er voor staan, hoe we in het leven staan en hoe we ons afstemmen op onze omgeving. Daarbij zijn de inademing, de uitademing en de beide pauzes daartussen van evenredig belang.

Tijdens dit dagdeel word je je bewuster van je ademhaling en wat die kan betekenen. Leer via inzichten van de Maya’s over de scheppende kracht van ademhaling. Ervaar via de opvattingen van Noord-Amerikaanse indianen de essentie van de vier fasen van de ademhaling en wat die je te zeggen heeft. Verfijn je mogelijkheden met technieken van onder andere Pranayama, Ninjutsu en Qigong.

 

 

Workshop Houding

Onze lichaamshouding bepaalt, samp1050025en met onze intentie, hoe de energie in en om ons heen stroomt. Hoe bewuster wij omgaan met de houdingen die wij aannemen, qua betekenis en ontspanning, des te sterker en gerichter het effect. In culturen over de hele wereld worden mudra’s, oftewel gewijde handhoudingen, toegepast om iets bijzonders voor elkaar te krijgen. Om onze intentie in de kosmos en dagelijkse werkelijkheid uit te zetten. Maar dat doe je ook met je hele lichaamshouding, of je je dat nu realiseert of niet. Hoe bewuster we houdingen aannemen hoe meer we kunnen betekenen, voor onszelf en voor onze omgeving.

Tijdens dit dagdeel word je je bewuster van je lichaamshouding en wat die kan betekenen. Ervaar wat je met jouw houding uitdraagt en zou kunnen uitdragen. Leer de symbolische en energetische betekenis van verbindingen tot aan afzonderlijke vingers toe. Werk met onder andere handdynamica, Qigong en Runenyoga. Verfijn je mogelijkheden met mudra’s van culturen van over de hele wereld.

 

 

Workshop Ruimte

Wij zijn ons in mindere of meerdere mp1050063ate bewust van de ruimte die ons omgeeft. Maar vaak geldt dit nauwelijks voor de ruimte die wij zelf fysiek en energetisch innemen. Laat staan voor de relatie tussen die twee. Welke ruimten nemen we in? Hoe doen we dat? Hoe staan ze energetisch met elkaar in verband? En waar voelen we ons het meest op ons gemak? Kunnen we die ruimten oproepen? De ruimten in en rondom ons kunnen, bewust beleefd, veel bijdragen aan onze kracht en levensvreugde.

Tijdens dit dagdeel verken je de ruimte die je met je lichaam vormt en de voor jou meest wezenlijke ruimten daarbuiten. Ervaar je lichaam als een tempelruimte. Leer daarbij hoe je gemakkelijk krachtplekken om je heen kunt creëren. Letterlijk en figuurlijk als ruimte voor jezelf. Verfijn je mogelijkheden via energiewielen van onder andere de Noord-Amerikaanse indianen, Maya’s en Inca’s.

 

 

Workshop Trilling (geluid en klank)

Wij bestaan uit trilling. Trilling die beïnvlop1050923ed wordt door alle trillingen om ons heen. Wat voor trillingen werken heilzaam op ons – rustgevend dan wel activerend? Hoe kunnen we die trillingen uitnodigen en andere buitensluiten? Hoe kunnen we onze eigen trilling en daarmee onze eigen klank leren kennen? Hoe bereiken we de stilte in onszelf waaruit die klank ontstaat?

Tijdens dit dagdeel laat je alle visuele imput even los en werk je met wat je hoort en aanvoelt. Ervaart de stilte in jezelf en de stilte achter alle geluid. Leer wat trilling en klank voor je kunnen betekenen. En hoe je zelf uit trilling bent opgebouwd. Verfijn je mogelijkheden via klanktechnieken uit culturen over de hele wereld. Je frequentie verhogen is belangrijk in deze tijd, waarin de frequentie van je omgeving ook wordt verhoogd.

 

Workshop Tijd

We hebben het meestal over tijd alp1030506sof het één begrip is waarin iedereen zich kan vinden. Niets is echter minder waar. In feite zijn er twee hoofdsoorten tijd: de gemeten (verstandelijke) zogenaamd objectieve tijd en de beleefde (gevoelsmatige) subjectieve tijd. Daaronder is er een verdeling in drieën te onderkennen: de cyclische (natuurlijke) tijd, de lineaire (kunstmatige) tijd en de mythische (droom)tijd. Wij hebben met al deze tijden te maken, maar richten ons via ons werk en sociale leven doorgaans vrijwel uitsluitend op de gemeten, verstandelijke tijd. Die uit niet meer dan afspraken bestaat. Als we die niet in evenwicht brengen met onze fysieke tijdsbelevingen, kunnen we ons voortdurend jetlagged voelen.

Tijdens dit dagdeel ga je op zoek naar je innerlijke tijd. Ervaar de tijdsbeleving van onder andere de Maya’s en de Australische Aboriginals, met realisaties uit het oude India en de moderne kwantumfysica. Wat betekent leven in het nu in de praktijk? Kun je de tijd voor de gek houden? Kun je iets doen aan de jetlag van het dagelijks bestaan? Kan je tijdservaring mythischer worden? Verfijn je mogelijkheden met oefeningen uit culturen over de hele wereld.

 

 

Workshop Maya-Piramidemeditatie

Maya-Piramidemeditatie werkt met de piramides il_p1020251[1]n en om onszelf. Je leert ze ervaren als etherische structuren die de chacla’s (Mayawoord voor de energiecentra in ons lichaam die wij als chakra’s kennen) ondersteunen en bekrachtigen. Je werkt daarmee aan je Lichtlichamen.

In deze workshop maak je kennis met drie (van de negen) fasen van de Piramidemeditatie, waarmee je werkt aan je Regenbooglichaam. Theorie en praktijk worden direct aan elkaar gekoppeld. Naast de direct meditatie wordt er gebruik gemaakt van begeleidende visualisatie en enkele eenvoudige lichaamsoefeningen. Maya-Piramidemeditatie kan staand en zittend op een stoel worden uitgevoerd.

Dit is een goede kennismaking van een dagdeel waarmee je meteen uit de voeten kunt. Je kunt ook een volledige cursus volgen.

 

 

 

 

Workshop Mandala's tekenen

Het tekenen of scheppen van een mandala cmandala2ombineert een ontspannen houding en een open geest met concentratie en intense beleving. In deze workshop van een dagdeel leer je wat de cirkel kan betekenen en hoe jij met die omgrenzing kunt spelen. Je creëert je eigen gewijde ruimte. Als bij medicijnwielen over de hele wereld komt ook de zeggingskracht van de assen aan bod.

Bovendien ervaar je de kracht van het samen aan een mandala werken. Op een speelse manier, wat het ook erg geschikt maakt voor groepsbeleving en teambuilding.

Je leert niet te tekenen. Je kunt al tekenen. Je leert om je eigen mogelijkheden optimaal en vrij te laten stromen.

 

 

Workshop Energiewielen maken in de natuur

In deze workshop trekken we de natuur inl_energiewielen-1 tot een bepaalde plek ons sterk aanspreekt. Voorafgaand vertel ik over de betekenis van de cirkel in het algemeen en medicijnwielen in het bijzonder. Op de gekozen plek stemmen we ons af op de er heersende energie. We vragen ons af wat we kunnen doen om die energie te versterken of te bekrachtigen. Benodigde materialen verzamelen we in de directe omgeving. Wat we kunnen gebruiken maakt zich vanzelf kenbaar en het is niet nodig om iets af te snijden, af te breken of op andere wijze te beschadigen. Er tekent zich tijdens het scheppingsproces binnen de cirkel van natuurlijke materialen een thema af. Als het energiewiel gereed is, wordt het gezamenlijk op sjamanistische wijze geactiveerd. Tenslotte gaan we in op wat het ons te zeggen heeft; gezamenlijk en individueel.

Deze workshop is ook bijzonder geschikt voor groepsprocessen.Dan werken we met de lemniscaat van twee op elkaar aansluitende cirkels. Waarbij onderlinge afstemming een mooie rol gaat spelen.