p1030487Bij kleine en grote organisaties is de behoefte aan spirituele impulsen exponentieel groeiende. Niet alleen om stress te verminderen en er beter mee om te gaan, maar ook omdat een bezielde werk- en levenshouding de sfeer en uitstraling dynamisch verbetert en een verbazingwekkende uitwerking op de resultaten (outcome & impact) kan hebben. De trefwoorden van Tanahora zijn ook hier bijzonder op hun plaats. Het gaat om bezieling, bewust-zijn en beleving. De verschillende workshops die ik aanbied, kunnen hierbij helpen. Meer specifiek vanuit organisatiedeskundig oogpunt levert Tanahora onderstaande begeleiding. (Prijzen naar offerte.)

 

Intervisionaire begeleiding

Intervisie is een regelmatig, speels p1040611gestructureerd overleg tussen collega’s. Eén of meer deelnemers brengen praktijkervaringen in die persoonlijke vragen oproepen. De deelnemers aan de intervisiegroep analyseren samen de vraagstukken, reflecteren erop en zoeken naar alternatieven om ze in het dagelijkse werk aan te pakken. Ze spiegelen door zelf vragen te stellen. Veiligheid, eerlijkheid, vertrouwen en respect voor de ander staan hierbij voorop.

Als begeleider zal ik het proces van leren van elkaars ervaringen in die gelijkwaardige context op gang brengen en ondersteunen. Als de groep eenmaal gewend is aan de werkwijze, kan zij er zelf verder vorm aan geven. Dan ontstaat er een meer reflectieve manier van werken met elkaar. Het gaat steeds minder om concrete oplossingen, maar om gezamenlijk zoeken naar betekenissen, vergroten van inzichten en aanzetten tot gedragsveranderingen op het niveau van houding, normen en waarden. Het is ook gewoon leuk en inspirerend om te doen.

Intervisionaire begeleiding wil zeggen dat de betrokken technieken op natuurlijke wijze worden gekoppeld aan sjamanistische technieken als werken met medicijnwielen, labyrinten, energietekeningen en/of vision quests ten behoeve van het hoogste visioen dat we maar van onszelf kunnen hebben. Wat een extra dimensie geeft aan het proces. Dit kan zowel groepsgewijs als individueel ingezet worden.

 

 

 

 

Procesbegeleiding

Processen inzichtelijk maken en ofoto-2p elkaar afstemmen is een hele kunst. Er kan een en ander ‘vanzelf’ organisch tot stand komen, maar dat is lang niet altijd het geval. Vooral wanneer er verschillende belangen binnen of verschillende beelden van de organisatie spelen, kunnen er structurele problemen ontstaan. Met name de bezieling kan in het nauw komen.

Een externe procesbegeleider kan daarbij helpen. Met andere invalshoeken en geen andere belangen dan begeleiding bij de bewustwording van wat er nu in wezen gebeurt en het vanuit een anders (of meer) bezielde opzet toegroeien naar de gewenste situatie. Het gaat met name om beleving en inspiratie. Verschillende perspectieven worden in een gezamenlijke realisatie met elkaar verbonden. Met oog voor dynamiek en interactie.

Veranderingsprocessen vragen de meeste aandacht. Daar komen bij verschillende partijen bewuste en onbewuste angsten, twijfels en onzekerheden in meespelen. Die kunnen de processen verzwakken, maar ook dienen als brandstof om er juist sterker uit tevoorschijn te komen. Daar kan en wil ik graag bij helpen. Ondersteund door sjamanistische inzichten en technieken die juist voor deze tijd van ongekende transformatie overgeleverd zijn.

 

Projectbegeleiding

Projectmatig creëren begint bij p1050255het commitment en de inspiratie van mensen, die vervolgens een passende structuur bedenken (in plaats van de structuur als beperkend uitgangspunt te nemen). Voor succesvolle projecten is meer nodig dan strakke sturing, goede planning en zorgvuldige budgetbewaking. Energie en beleving horen ook tot hun recht te komen. Zodat iedereen er plezier aan beleeft en de passie in het resultaat doorspreekt.

Medewerkers willen in principe hun creërend vermogen zinvol inzetten voor hun organisatie, waarbij ze serieus worden genomen, zich kunnen ontwikkelen, in staat worden gesteld zichzelf te motiveren en hun verantwoordelijkheid te nemen. Via Anita Verdonk Consultancy ben ik getraind om projectleiders en projectgroepen vanuit die benadering te begeleiden.